نقاش خانه در تهران


 


آشنايي با حرفه نقاشي ساختمان


 


معرفي


 


نقاش ساختمان کسي است که بتواند از عهده نقشه خواني – مترکردن کار– اندازه گيري و محاسبه برآورد ميزان رنگ و مواد اوليه مورد نياز – ساختن گچ و کشيدن گچ زنده و کشته – آماده سازي سطوح گچي – ساختن بتونه و بتونه کاري – سمباده کاري سطوح بتونه کاري شده – زدن رنگ نيمه پلاستيک روي سقف – آستر کاري با رنگ پلاستيک – تعمير بتونه پلاستيک و روغني – زدن رنگهاي نهايي پلاستيک – روغن اندود کردن سطوح گچي – زدن رنگهاي روغني روي سطوح گچي زير سازي شده – زدن رنگ روغني مات و براق روي سطوح چوبي و صفحات مصنوعي – زدن رنگهاي روغني سطوح فلزي – همرنگ سازي براساس رنگ مورد نظر ساخت و رنگ آميزي با رنگهاي ورني – رنگ پاشي با پيستوله و پمپ رنگ پاش – رنگ آميزي استخر – رنگ آميزي تزئيني و چوب سازي و سنگ سازي – رنگ آميزي انواع گيتي هاي ساخته شده و لندئي هاي گچي – ترکيب رنگها – ايجاد هماهنگي در محيط کار – اجراي مقررات و آئين نامه هاي شغلي برآيد


 


نمونه وظايف


 


آشنايي با پوشش رنگ پلاستيکي


آشنايي با اصول برآورد مواد مورد لزوم زير کار


آشنايي با روش هاي افزايش پوشش رنگها


آشنايي با برآورد روغن هاي مورد نياز جهت روغن اندود کردن ديوار گچي


آشنايي با اصول برآورد ساير مواد مورد نياز جهت رنگ آميزي ساختمان


شناسايي اصول اندازه گيري برآورد ميزان رنگ و مواد اوليه مورد نيازتوانايي اندازه گيري و محاسبه و برآورد ميزان رنگ و مواد اوليه مورد نياز


آشنايي با سيستم متريک و واحدهاي اندازه گيري طول و سطح و اجزاء آن


آشنايي با ابزار و وسايل اندازه گيري متر جيبي- متر بلند- متر تاشويي وغيره


آشنايي با اوزان و واحدهاي مربوط در سيستم متريک


شناسايي انواع رنگهاي مورد استفاده در نقاشي ساختمان


آشنايي با پوشش رنگ روغني


 


تواناييهاي نقاش


 


 


توانايي کار کردن با متر


آشنايي با اصول محاسبه نظري از روي مساحت زيربنا


شناسايي اصول محاسبه سطوح نرده و درب هاي شيشه خور


شناسايي اصول متر کردن کار


آشنايي با علائم و اختصارات نقشه هاي معماري


شناسايي اصول محاسبه سطوح افقي، قائم و مورب نقشه ها


 


ابزار و وسايل


 


انواع متر


ماشين حساب


نوشت افزار


وسايل ايمني و حفاظتي


متر بلند


متر کوتاه


لباس کار


نقشه هاي مختلف ساختمان


خط کش


ميز کار


 


شرايط ارتقاء شغل


 


مانند بسياري از مشاغل و شايد همه آنها ظاهر کار افراد بسيار تاثير گذار در جذب مشتري است، دوام عمر رنگ، لکه گيري دقيق و سرعت عمل در اجراي کار نقاش مي تواند شرايط ارتقاء کاري و افزايش دستمزد وي را به صورت چشمگيري افزايش دهد ساختن رنگ و ترکيب بندي صحيح آنها نيز بسيار اثربخش است


 


ويژگي هاي شخصيتي


 


 


اين رشته در مجموعه عمران جا گرفته است و جزء رشته هايي است که جداي از سختي و زحمات فراوانش. کاري است که با هنر آميخته شده است


بطور قطع و يقين دستان نيرومند و سلامتي جسمي در اين شغل حرف اول را مي زند


شما در نقاشي ساختمان واقعاً بايد حوصله و دقت فراوان داشته باشيد، زيرسازي هاي سطحي و نداشتن دقت در آن باعث فروافتادن سريع رنگ ها مي شود

شرکت رنگ سازي سحر در شهريار و انديشه و کرج,
شرکت رنگ روغن سحر در شهريار و انديشه و کرج,
سايت شرکت رنگ سحر در شهريار"/>
 انتشار از منبع : naghashi91-parsi - naghashi91-parsi
چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:50:37
  برچسب ها : سطوح ,مورد ,اصول ,کاري ,برآورد ,سازي ,اندازه گيري ,اصول محاسبه ,مورد نياز ,اوليه مورد ,برآورد ميزان